Sport voor iedereen

Doe mee en "Adopteer een belofte"

Voor slechts 20 euro per maand kunnen wij een jongere inschrijven in een sportclub en ervoor zorgen dat hij/zij een volledige uitrusting en alle bijhorende materiaal ter beschikking heeft. Start vandaag nog een doorlopende opdracht voor één van hen.

Met ons project “Sport voor iedereen” zijn wij er van overtuigd dat wij kunnen zorgen voor een Betere Toekomst.

Sport is namelijk de manier bij uitstek om weg te geraken uit het isolement waar kansarme kinderen en jongeren in verzeild geraken.

In 2013 werd ongeveer 1 op 10 kinderen geboren in armoede en 10,4% van de jongeren (tussen 13 en 19 jaar) leeft in armoede.

Kinderarmoede

Jongeren in armoede leven geïsoleerd en hebben een heel beperkt netwerk: Wat telkens weer terugkomt in statistieken en verhalen is het feit dat door die armoede kinderen worden uitgesloten of moeilijk aansluiting krijgen. Op school worden deze kinderen vaak gepest en daardoor is hun vriendenkring ook zeer beperkt.

Kinderarmoede en gepest worden

Jongeren in armoede vinden geen aansluiting bij het aanbod vrije tijd, jeugdwerk, sport…: Deze kinderen zijn nauwelijks aangesloten of betrokken bij het regulier jeugdwerk maar sportverenigingen vinden ze wel aantrekkelijk. De kinderen kunnen niet naar de sportclub of de jeugdvereniging omdat hun ouders het lidgeld of de sportkledij niet kunnen betalen

Wij zijn er van overtuigd dat we hen via sport een uitweg kunnen bieden, steun ons daarom vandaag nog

Er terug "bij" horen

Het groepsgevoel

Judo

Discipline

zwemmen

Vriendschap

atletiek

Doorzetting

Steun daarom dit project

Onze bankgegevens:

Ride2live vzw - Ten Ede 91 - 9620 Zottegem

    IBAN BE98 7370 3149 1293BIC KREDBEBB

    IBAN BE04 0016 3698 4831BIC GEBABEBB

    Of via onderstaande QR-code

    Sport voor iedereen